Donate

PSDM mengalu-alukan kepada semua rakyat Malaysia yang bermurah hati untuk menderma kepada Persatuan ini bagi membantu PSDM untuk terus menjalankan aktiviti-aktiviti murni mereka di PSDM dan dapat meringankan beban yang ditanggung oleh ibubapa/ penjaga.

Untuk menderma, sila tuliskan cek berpalang di atas nama PERSATUAN SINDROM DOWN MALAYSIA
dengan jumlah derma, dan poskan ke alamat berikut:

PERSATUAN SINDROM DOWN MALAYSIA
JKR 2807 (87), Lingkungan U-Thant
55000 Kuala Lumpur, Malaysia.

atau tuan/puan boleh menderma dengan wang tunai samada dengan menggunakan CDM (Mesin Deposit Tunai)
atau secara Pindahan Bank ke akaun
PERSATUAN SINDROM DOWN MALAYSIA Maybank A/C No. 5644 2730 6431.
Faks atau emelkan resit deposit kepada PSDM di No. Faks - 03-4257 9819 / emel - rumahpsdm@yahoo.com

Terima kasih


Down Syndrome Association of Malaysia welcome all Malaysians to generously donate to the Association to help the DSAM to continue carrying out their noble activities in the association and lighten the burden borne by the parent/ guardian.

To donate, please write cheque in the name of PERSATUAN SINDROM DOWN MALAYSIA and amount, and mail it to the following address:

DOWN SYNDROME ASSOCIATION OF MALAYSIA
JKR 2807 (87), Lingkuangan U-Thant,
55000 Kuala Lumpur, Malaysia.

or you can donate by cash bank-in at any CDM (Cash Deposit Machine)
or by Bank Transfer to:

PERSATUAN SINDROM DOWN MALAYSIA Maybank A / C No. 5644 2730 6431 .
Fax or e-mail your deposit receipt to DSAM at Fax no. - 03-4257 9819 / e-Mail at - rumahpsdm@yahoo.com

Thank you